Általános Szerződési Feltételek

https://mosokartya.hu szolgáltatás

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák:

A weboldal üzemeltetője:

Általános magyarázatok

Szolgáltató, Kibocsátó: Az a személy, aki a hűségkártyát adja, mint saját szolgáltatásának keretében.

Amennyiben a Felhasználónak panasza vagy észrevétele van a Szolgáltatással kapcsolatban, igényét az Szolgáltató felé jelzi. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik, hogy következő lépésben békéltető testülethez fordulnak. Békéltető testülettel való eredménytelenség esetén a bíróság kijelölésére a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény az irányadó.

Általános rendelkezések: